วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคล / กิจกรรมเลี้ยงรับบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

กิจกรรมเลี้ยงรับบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมเลี้ยงรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และบรรจุใหม่ ได้แก่

๑.นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา (ย้าย)
๒.นางนิตยา บริบูรณ์ ตำแหน่ง ครู (ย้าย)
๓.นางสาววันวิสา จันทะบับภาศรี ตำแหน่ง ครู (บรรจุใหม่)
๔.นายวีรชน สอนเฒ่า ตำแหน่ง ครู (บรรจุใหม่)
๕.นางแก้วมุกดา วรรณชัย ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย

ภาพกิจกรรม

About admin