วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมเรียนปรับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเรียนปรับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จัดกิจกรรมสอนปรับระดับ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการเรียนปรับระดับ

คลิกดูรูปกิจกรรมที่นี่

1444

ข้อมูลภาพ ครูอไนท์ ครูณัฐชนก

About admin