วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสานสายใยน้องพี่สีเทา-ทอง และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมสานสายใยน้องพี่สีเทา-ทอง และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดกิจกรรมสานสายใยน้องพี่สีเทา-ทอง และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบันที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษ

คลิกดูรูปกิจกรรม

28161756_1869947963037735_7293886409263923001_o

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

About admin