วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเวียงล้อม ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงไว้ต่อไป

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

About admin