วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดเวียงล้อม ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงไว้ และสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักเข้าวัดทำบุญต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรมที่นี่

About admin