วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป / กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเวียงล้อม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเวียงล้อม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเวียงล้อม โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเดินทางไปไหว้พระ สวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น  ๑๕  ค่ำเดือน  ๖  เพื่อรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทั้ง ๓ ประการ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ต่อไป

ภาพกิจกรรม

About admin