วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรัก และภูมิใจในภาษาประจำชาติ และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาประจำชาติสืบไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

S__8175720

About admin