วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ / กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจโรงเรียนนาด้วงวิทยา โดยโรงเรียนนาด้วงวิทยาจะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๓ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม

 

รับมอบตัวนักเรียน_๑๘๐๔๐๖_0013

ข้อมูลภาพ ครูทวิวัฒน์ ครูภัทรียา

About admin