วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การเข้าเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๐

การเข้าเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม ๓ วัน ๒ คืน ดังนี้
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมวางพวงมาลาสักการะ ร.๖
กิจกรรมเดินทางไกล และลอดซุ้มลูกเสือ
เปิิดประชุมกอง สร้างค่าย ปิดประชุมกอง
กิจกรรมผจนภัย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดประชุมกอง มอบธงเขียว
กิจกรรมฐานความรู้ และนันทนาการ
เตรียมกิจกรรมรอบกองไฟ
ปิดประชุมกอง
กิจกรรมรอบกองไฟ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดประชุมกอง มอบธงเขียว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ปิดประชุมกอง ๑๒.๐๐ น. กับบ้านโดยสวัสดิภาพ

คลิกดูรูปกิจกรรม

S__65331204

About admin