วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อแจ้วแนวทางการบริหารจัดการในโรงเรียน ประสานงาน ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเป็นประธาน และกล่าวเปิดงาน

คลิกดูรูปกิจกรรม <<<<

S__7110679

About admin