วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยากล่าวเปิด กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และโรงเรียน และมุ่งหวังให้นักเรียน เก่ง ดี มี สุข ตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดไว้

ภาพกิจกรรม

About admin