วันพุธ , มกราคม 23 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ โดยมีนายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวต้อนรับ และนำคณะครูนำเสนอผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในด้าน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม E-Classroom โรงเรียนนาด้วงวิทยา

ภาพกิจกรรม

About admin