วันศุกร์ , เมษายน 19 2019

ข่าวทั้งหมด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภ …

Read More »

อบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย จิตอาสา๙๐๔ รุ่น ๑/๖๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากร และน …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.