วันอาทิตย์ , เมษายน 22 2018
Breaking News

Recent Posts

ข่าวประกาศ

ndlogo

เนื่องด้วยโรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ …

Read More »

ครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา มาสาย

บค เกียรติบัตร_๑๘๐๔๐๖_0006

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับมอบตัวนักเรียน_๑๘๐๔๐๖_0013

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิ …

Read More »
หนังสือราชการจาก สพฐ.